1. סבב מקיף?

על סדר היום של ועידת השרים הרביעית עמדה שאלה מרכזית : האם לפתוח בסבב משא ומתן על ליברליזציה נוספת בנושאי סחר רבים ? בשל תלותו של המשק הישראלי בסחר חוץ , היו סבורים השלטונות הישראלים , ווו על פי הנחיות ההצהרה , ועידת השרים החמישית אמורה לבצע הערכת מצב על התקדמות המשא ומתן , לספק כל הנחיה פוליטית חיונית ולנקוט החלטות לפי הצורך . ראו סעיף 45 להצהרת השרים בדוחה , לעיל הערה . 54 112 ראו סעיף 46 להצהרת השרים בדוחה , לעיל הערה . 54 3 וו לפרטים , ראו : "WTO Members Reach Agreement on Framework for Chair of Doha Round" . WTO Reporter , February 4 2002 Committee on Agriculture 114 Council for Trade in Services 115 שפתיחת סבב דיונים רחב תסייע לישראל , או ליתר דיוק , אי פתיחת הסבב תפגע בכלכלה העולמית , ובכך תפגע גם בישראל . בנאומה בוועידה , הצהירה המשלחת הישראלית : "בתקופה שהכלכלה העולמית בהאטה והשווקים הבין לאומיים שבירים ... פתיחת סבב משא ומתן תוכל לתרום באופן משמעותי לחיזוק הביטחון במערכת 7 המולטילטרלית , ותהווה מאיץ לצמיחה כלכלית , רווחה ותעסוקה " . " על פי ההערכות , סבב מקיף חדש יביא לרווחים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן