3. מסלולים חלופיים או מסלולים משלימים?

במסגרת דיונים , WT 0 n הדגישו נציגי ישראל כי שלושת המסלולים שפורטו לעיל שימשו את ישראל להגברת התחרות , לצמיחה כלכלית ולפתיחת השוק לסחר בין לאומי . הודגש כי חשיפה לתחרות חוץ באמצעות הסכמי סחר בילטרליים סללה את הדרך לליברליזציה ולחשיפה עמוקה יותר למדינות שלישיות , וכי הסכמי הסחר עם הקהילה האירופית ועם ארצות הברית אף אפשרו לישראל ליזום בשנת 1991 את תכנית החשיפה החד צדדית . לדברי נציגי ישראל ב כזד , ^ ' בשל תכנית החשיפה , עלה הייבוא ממדינות שלישיות בשנים 1998-1993 ב 92 ° / 0 בעוד שהייבוא משותפי הסכמי הסחר עלה באותה התקופה ב 33 ° / 0 בלבד . באותו הזמן עלה הייצוא לשותפי הסכמי הסחר ב , 68 ° / 0 ואילו הייצוא למדינות שלישיות עלה ב 36 ° / 0 בלבד . בדיונים בין משרדיים שהתקיימו בנושא , הושמעו טענות , שעל ישראל להתמקד במסלול של כינון הסכמי סחר חופשי בילטרליים , ולא בפעילות . IVWJ על פי טענות אלו , אין לישראל כל כוח להשפיע בארגון המונה מספר רב של מדינות . כמו כן , לאור עקרון , MFN n ממילא יובטחו האינטרסים של ישראל על ידי מדינות אחרות . יש להוסיף כי תהליכי ה כח \\/ ' הם תהליכים ארוכים . כידוע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן