2. שלושת מסלולי הפעילות בפתיחת הסחר

מדיניות הפתיחה לסחר ביךלאומי מתבצעת בשלושה מסלולים משלימים : המסלול החד צדדי : במסלול זה מתבצעת מדיניות של פתיחת השוק ליבוא מארצות שלישיות ( מדינות שאין לישראל הסכמי סחר אתן ) באופן חד צדדי ( מבלי לדרוש הדדיות . ( במה שמכונה "תכנית החשיפה" של ו , 199 החליטה ישראל לבטל מגבלות כמותיות ודרישות לרישיונות יבוא ולהחליפן במכסים . התכנית קבעה כי יש להוריד בהדרגה את המכסים בתקופה שבין שנת ו 99 ו לבין 2000 עד לרמה של 2 % ו במוצרי ביניים או 8 % בחומרי גלם ; לגבי מוצרים תעשייתיים רבים בוטל המכס Trade Liberalization 8 באנגלית . 9 על פי אסטרטגיה זו , האינפלציה תרד , התעשייה המקומית תתייעל , היצוא יגדל ומאזן התשלומים ישתפר . 0 ו כליל . מדיניות החשיפה נועדה להוריד לחצים אינפלציוניים על ידי יבוא זול יותר ועל ידי הגברת התחרות בשוק המקומי . תחרות זו חייבה את התעשייה הישראלית להתייעל , והביאה להגברת התחרותיות של מוצרים ישראליים בשוק המקומי ובשווקים בחוץ לארץ . המסלול הבילטרלי : מסלול זה בא לידי ביטוי בכינון הסכמי סחר חופשי בילטרליים ( אזור סחר חופשי . ( משנת 975 ו היה כינון הסכמי סחר חופשי מרכיב אינטגרלי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן