1. רקע

בשלושת העשורים האחרונים עברה כלכלת ישראל שינוים מבניים מהותיים , שהחשוב שבהם לסחר החוץ של ישראל הוא המעבר ממשק סגור והגנתי למשק פתוח . על מנת לייצב את המשק ולהביא לצמיחה כלכלית ולהתייעלות , נקטה ממשלת ישראל מכלול של רפורמות כלכליות , כולל תכנית כלכלית לייצוב המשק ב ; 1985 ליברליזציה של משטר שער החליפין ; הפרטת חברות ממשלתיות , חיזוק משטר התחרות וצעדים כלכליים נוספים . 8 צעדים אלו לוו באסטרטגיה של פתיחת המשק לסחר חוץ , שהיתה מיועדת להשיג שתי מטרות עיקריות : יצירת תחרות ומחירים זולים בשוק המקומי וקידום היצוא 9 הישראלי על ידי עידוד השתלבותה של ישראל במערכות הסחר הביךלאומיות . למעשה , היותה של ישראל מדינה קטנה בעלת משאבים טבעיים דלים ובעלת שוק מקומי מצומצם , חייבה אותה לפנות לשווקים חיצוניים שיספקו לה חומרי גלם , מוצרי צריכה ומוצרים עתירי ידע מצד אחד , ויהוו שוק למכירת המוצרים שלה מצד אחר . זאת תוך התייחסות לכך , שבעקבות המצב המדיני הביטחוני נמנע כמעט לגמרי הסחר בין ישראל לבין שכנותיה , שמהוות את השווקים הטבעיים שלה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן