3. מדיניות ישראל לקראת סבב דוחה: מבט מבפנים מרשה דון הרפז

ישראל היא מדינה התלויה במידה רבה בסחר הבין לאומי - בסחורות ובשירותים . תלות 1 rmu : 1 nj 3 n בכך שסחר החוץ מהווה 78 % מהתוצר המקומי הגולמי שלה . עם זאת , אין ישראל נחשבת למדינה בעלת השפעה כלשהי על הסחר העולמי . על פי 2 נתוני ארגון הסחר העולמי ( להלן : ה , (\ ¥ 10 חלקה בסחר העולמי בסחורות ובשירותים * המחברת ניהלה את המחלקה להסכמים בין לאומיים במשרד התעשייה והמסחר בשנים . 2002-1996 המאמר מבטא את דעותיה האישיות בלבד ואינו מביע את העמדות הרשמיות של משרד התעשייה והמסחר . כל טעות היא באחריות המחברת . ** תורותיי לפרופ' אריה רייך על הערותיו המועילות לגרסה הראשונה למאמר זה ; לגבריאלה כהן על הנחייתה בתחום הבין לאומי במשרד התעשייה והמסחר במשך שנים רבות ; ליוסף אקרמן , רחל הירשלר , דבורה מילשטיין ואבי פלדמן על השיחות מאירות העיניים בנושאים הנידונים ; ולנסה אשתר ורות לבנה על הערותיהן הלשונלות . 1 הנתון נכון לשנת 2002 מבוסס על טבלה 14 . 2 מתוך : שנתון סטטיסטי לישראל , 2003 מספר , 54 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל . הפרסום גם מופיע באתר : . http : // www . cbs . gov . il . World Trade Organizatio...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן