2. השתתפות ישראל ביישוב סכסוכים במסגרת ארגון הסחר העולמי

גם מאז הקמת ארגון הסחר העולמי , למרות העלייה הגדולה בפעילות יישוב הסכסוכים הפורמלית , ההשתתפות הישראלית בפעילות זו מצומצמת למדיי . עד היום לא התקיים שום הליך יישוב סכסוכים במסגרת הארגון שבו היתה מדינת ישראל המתלוננת או 167 הנילונה , שכנגדה הופנתה תלונה של מדינה כלשהי . לא זו בלבד שלא התקיים הליך בפני פנל אלא גם לא נרשמה בקשה פורמלית להתייעצויות לפי סעיף xxin להסכם גאט"ט . עם זאת בכמה מקרים השתתפה מדינת ישראל כצד שלישי בסכסוך בין מדינות 1 163 הסכם זה פורסם ב : . BISD n " Supp . 25 ( 1963 ) 164 בריטניה ביססה את הטלת המכסה על כך שהייצוא הישראלי לבריטניה היה '' מפריע '' "ל ( "disruptive" ) צור הבריטי המקומי , על פי משמעות ביטוי 1 ה בהסכם הכותנה . לעומת זאת טענה ישראל שהמוצרים המיוצאים על ידה היו מוצרים ייחודיים המכוונים לשוק יוקרתי ולכן הם לא פגעו ביצרנים הבריטיים . 165 החלטות מיום 25 באוקטובר ( C / M / 79 ) 1972 ומיום 6 ו בנובמבר . ( L / 3770 ) 1972 166 בריטניה הסכימה לבטל את המכסה לתקופת ניסיון של שנתיים ( סיכום פגישה מיום 5 ו בפברואר , 1973 מסמך מס' . ( C / M / 84 ראו גם דיווח ב : . BIS...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן