5. ההסכם על קניין רוחני (TRIPs)

הסכם חדש שיישומו היה כרוך בשינויי חקיקה משמעותיים בישראל הנו ההסכם על היבטי סחר של קניין רוחני , הסכם טריפס . ( TRIPS ) בשל ההשלכות הכלכליות והמנהליות של השינויים הללו שוב ניצלה ישראל את מעמדה כמדינה מתפתחת שהיתה 137 זכאית לדחות את יישום ההסכם בחמש שנים . תיקוני החקיקה עברו אפוא ב"דקה התשעים '' בימים האחרונים של שנת : 1999 חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני ( התאמה 38 ו להוראות הסכם הטריפס , ( התשנ999-ט" ו , וחוק להגנת מעגלים משולבים , 39 ו התשנ"ט 999 ו . החוק להגנת מעגלים משולבים נדרש בשל היעדרה של הגנה מפורשת עד אז במשפט הישראלי על זכויות הקניין הרוחני בטופוגרפיות layout ) ( design — topography של מעגלים משולבים , ( integrated circuits ) אבני היסוד של הטכנולוגיות האלקטרוניות המודרניות ובייחוד של המחשב , הגנה שנדרשה על פי הסכם טריפס . החוק מעניק בלעדיות ליוצר הטופוגרפיה , בלא צורך ברישום , לעשר שנים מהמועד שבו נמכרה לראשונה באופן מסחרי או לחמש עשרה שנים ממועד 141 יצירתה , לפי התאריך המוקדם . החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני , כשמו כן הוא , נועד לתקן את כל החוקים הקיימים בתחום הקניין הרוחני ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן