3. ההסכמים על מחסומים לא מכסיים (MTN Agreements)

בתחום ההסכמים על מחסומים לא מכסיים " ) הקודים" לשעבר , ( המשמעותיים ביותר מבחינת ישראל היו ההסכם על הערכת מכס והסכם הרכישות הממשלתיות . ההסכם על 4 וו הערכת מכס זהה בעיקרו לקוד שהושג בסבב טוקיו , ואולם אז נמנעה ישראל 5 מלהצטרף אליו . " במסגרת עסקת החבילה של סבב אורוגוואי , ( Single Undertaking ) אפשרות כזאת כבר לא היתה פתוחה , בייחוד שלבקשת ארצות הברית כבר הצהירה ישראל לפני כן כי תצטרף להסכם זה . ההצטרפות חייבה את ישראל לתקן את סעיף 30 ו לפקודת המכס ואת הסעיפים הנלווים אליו , באופן שהערכת שווי הסחורות המיובאות תושתת מעתה על "ערך העסקה" , ( Transaction value ) להבדיל מ"מחיר מקובל" 6 , ( Actual value ) שהוא ביסודו שווי תאורטי שמאי . " בתור מדינה מתפתחת נהנתה ישראל מן האפשרות לדחות את היישום של תיקון זה למשך חמש שנים מכניסתו לתוקף לוו של ההסכם . בפועל נעשה היישום כעבור כשלוש שנים , בשנת 998 ו . היתה לכך השפעה ממתנת משמעותית על שיעורי המכס האפקטיביים שנגבים בישראל , וכן על מסים 113 ההסכם נכרת באמצעות חילופי אגרות בין נציגת הסחר הבין לאומי של ארצות הברית , שרלין ברשפסקי , ( Charlene Barshefs...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן