1. יחסה של ישראל כלפי הסבב

סבב אורוגוואי נפתח בספטמבר , 1986 מתוך כוונה לסיימו בשנת . 1990 ואולם רק בסוף 1994 הצליחו הצדדים הרבים להגיע להסכמה , שמצאה את ביטויה בחבילת ההסכמים 04 ו המקיפה שנחתמה במרקש באפריל 995 ו . כחברה בגאט"ט כמובן השתתפה מדינת 100 להרחבה על "הגישה החדשה , " ראו א' הדר דרכון למוצרים באירופה : האיחוד האירופי ופעילויותיו בתחום אישור המוצרים , nvpnn וההסמכה ( שב"א , תשס , ( ב" פרק חמישי . 101 משיחות עם פקידי משרד התמ . ס" השווו גם סעיף 47 להסכם ההתאגדות האירופי הים תיכוני בין הקהילה האירופית לבין ישראל משנת 995 ו . 102 ראו : JGATT - Statusof Legal Instruments לעיל הערה , 152 , 92 עמ' . 32-16 103 ראו סעיף 14 להסכם הסחר החופשי ישראל הקהילה האירופית , לעיל הערה , 52 הקובע : "גילה אחד הצדדים נוהגי הצפה ביחסיו עם הצד המתקשר האחר , הוא רשאי לנקוט באמצעים נאותים נגד נהגים אלה , בהתאם להסכם בדבר ביצועו של סעיף VI להסכם הכללי על תעריפי מכס ועל הסחר , בתנאים , ולפי הנהלים שנקבעו בסעיף " 16 ( הוראה זו מתייחסת במובן לקוד למניעת היצף של סבב קנדי , שהוא ההסכם שהיה בתוקף בשנת 1975 בשעת כריתת ההסכם . ( כמו כן ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן