ד. הסכמי סבב טוקיו וישראל

הראשון מבין סבבי המשא ומתן במסגרת גאט"ט , שהתחיל לטפל ביסודיות בבעיית מחסומי המכס הלא מכסיים ( Non-TariffBarriers to Trade ) היה "סבב טוקיו . " סבב זה התנהל בשנים , 1979-1973 וגם מדינת ישראל נטלה בו חלק פעיל . בהתאם למסורת של גאט '' ט , התנהל משא ומתן , הן במסגרת רב צדדית והן בצוותים דו צדדיים , לכבילה ולהפחתה של תעריפי המכס . אך במקביל התנהל גם משא ומתן במסגרת קבוצות עבודה שונות לצורך גיבוש הסכמים צדדיים , קודים , שנועדו להסדיר בעיות שונות בקשר למחסומי סחר לא מכסיים . משא ומתן זה הוביל בשנת 1979 לחתימתם של שישה קודים , Halevi & Baruh 81 לעיל הערה , 65 עמ' . 42-41 82 הסכם סתר חופשי מדינת ישו אל הקהיליה הכלכלית האירופית ( 1975 ) ( כתבי אמנה , 822 כרך , 24 עמ' . ( 1 , Halevi & Baruh 83 לעיל הערה , 65 עמי ; 42 וכן בפירוט רב אצל הלוי , לעיל הערה , 66 בעמי 218 והלאה . 84 הסכם בדבר כינון אזור סחר חופשי בין ממשלת ישראל לממשלת ארצות הברית של אמריקה ( כתבי אמנה , 972 כרך , 28 עמ' . ( 381 85 על התכנית , ראו ש' פרמינגר "קידום המשק הישראלי לקראת סחר תופשי : תכנית החשיפה של הממשלה לייבוא מוצרי תעשי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן