3. פעילות ישראל לקבלת פטורים מביצוע ליברליזציה במדיניות הייבוא

סעיף ^ 1 להסכם גאט"ט יוצר חריג שמדינות רבות השתמשו בו במשך השנים , בייחוד מדינות מתפתחות . * החריג מאפשר למדינה להשתמש בהגבלות כמותיות כאשר הדבר הכרחי כדי להגן על מצבה הפיננסי לנוכח איום מידי לירידה חמורה ביתרות מטבע החוץ שלה . במצב של קשיים כאמור במאזן התשלומים , המדינה יכולה לנקוט צעדים זמניים להקטנת הייבוא באמצעות הגבלות כמותיות בתנאי שלא יוטלו יותר הגבלות מהדרוש 55 לפתרון הבעיה . קיימת חובה להודיע למועצת גאט"ט על נקיטת צעדים כאלה ולקיים אתה התייעצויות על טיבם של הקשיים במאזן התשלומים על השאלה האם אין אמצעים חלופיים לטיפול בקשיים הללו , ועל ההשפעות המזיקות של הגבלות הייבוא שננקטו על כלכלתן של מדינות אחרות . התייעצויות אלו נערכו תמיד בשיתוף נציגים מקרן המטבע הבין לאומית , ( International Monetary Fund ) וזאת בהתאם לסעיף XV להסכם גאט"ט . סעיף זה גם מחייב את מועצת גאט"ט לקבל את הקביעות המקצועיות של הקרן בשאלה האם מתקיימת "ירידה חמורה ביתרות מטבע החוץ" וביחס לשאר התנאים הנוגעים במצבה הפיננסי של מדינה . בהקשר זה יש לזכור , שבטווח הארוך , הגבלות ייבוא אינן פתרון לבעיות במאזן התשלומים , ופ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן