1. פרשת הצטרפות מצרים לגאט"ט

בשנת , 1962 זמן קצר לאחר שהצטרפה ישראל כחברה קבועה בגאט"ט , הגישה גם מצרים 21 בקשה להצטרף . רצונה של מצרים להצטרף לגאט"ט התקבל בהתלהבות על ידי רוב המדינות החברות , שהיו מעוניינות מאוד למשוך להסכם יותר מדינות , בייחוד מדינות מתפתחות גדולות כמצרים , ובייחוד לאור מאמציה של ברית המועצות להקים ארגון סחר מתחרה משלה . ישראל ראתה הזדמנות להשתמש במעמדה העדיף בגאט"ט כמנוף להישגים מדיניים מול מצרים , ועל כן יזמה החלטה במועצת גאט"ט , שלפיה כל מדינה המעוניינת בדבר יכולה להיות חברה בקבוצת העבודה שתדון בהצטרפות . בעקבות החלטה זו הודיעה ישראל ב 20 ביוני 1962 על כוונתה להשתתף בקבוצה זו . המשלחת המצרית קיבלה בתדהמה את הידיעה על כך שמדינת ישראל תשב ב"ועדת הקבלה" שלהם לגאט"ט , והיא פתחה בסדרת מגעים והפעלת לחצים לביטול רוע הגזירה . 21 בקשת מצרים הוגשה במכתב למזכיר גאט"ט מיום 17 באפריל . 1962 הבקשה נידונה במועצת גאט"ט , ביום 25 במאי . 1962 כזכור , פרוטוקול ההצטרפות הקבוע של ישראל לגאט"ט נחתם ב 7 באפריל באותה השנה . 22 הדברים עולים , בין היתר , ממכתבו של אי הגין , היועץ הכלכלי בשגרירות ישראל בלונדון ( ולימ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן