ג. מדינת ישראל בהסכם גאט"ט: השנים הראשונות

בקשת ההצטרפות להסכם גאט"ט הוגשה אפוא בתחילת שנת , 1959 ומדינת ישראל 4 ו נעשתה חברה זמנית ביום 29 במאי . 1959 ב 7 באפריל 1962 נחתם בז'נבה פרוטוקול ההצטרפות הקבוע לגאט"ט , והוא נכנס לתוקף בחודש יולי באותה השנה . כפי שהיה המצב בפרוטוקול התחולה הזמנית של הסכם גאט"ט משנת 947 ו , גם בפרוטוקול ההצטרפות של ישראל קיים סעיף "שמירת דינים" לגבי דינים והסדרי סחר שהיו נוהגים ביום 29 במאי 1959 ( מועד ההצטרפות הזמנית של ישראל , ( באופן שישראל לא תהיה 17 חייבת לשנות דינים אלו גם אם הם סותרים את חלק ב של הסכם גאט"ט . חלק זה כולל את ההוראות האוסרות את השימוש במחסומים הלא מכסיים השונים Non-Tariff ) , ( Barriers — NTBs והקפאת המצב הקיים בעניין זה לתאריך חתימת גאט"ט או לתאריך ההצטרפות אליו מנעה ביטול מחסומי סחר וסיכלה במידה לא מבוטלת את ההשפעה החיובית שנועדה להסכם על מדיניות הייבוא של המדינות המתקשרות . בעיה זו החלה להיפתר רק בסבב טוקיו בסוף שנות השבעים עם אימוץ הקודים השונים בנושא 14 מעמד הזמניות נבע מנוהג שהשתרש בגאט"ט , ולפיו מדינה חדשה יכולה להצטרף להסכם רק לאתר השתתפות בסבב משא ומתן על תעריפי המכס . מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן