ב. הדיונים על הצטרפות ישראל להסכם גאט"ט

לנוכח חשיבותו הגדולה של הסכם גאט"ט ושל ארגון הסחר העולמי , מפתיע לגלות שהצטרפותה של ישראל להסכם גאט"ט בשנת 1959 לוותה בלא מעט ויכוחים , וגם בקרב כלכלנים מכובדים היו רבים שהיו ספקניים לגבי התועלת שבה . בסוף שנות החמישים הופנו רוב מאמציה של הדיפלומטיה הישראלית בתחום הסחר לכיוון אירופה . נבחנו אפשרויות להצטרף לשוק המשותף או להגיע אתו להסדרי סחר בילטרליים . היו גם ניסיונות להתקשר עם מועצת אירופה ועם ארגון , 0 EEC n הארגון 4 3 לשיתוף פעולה אירופי , ואחר כך לממשיכו ארגון . 0 ECD n הרעיון של ההצטרפות להסכם גאט - ט" שכבר אז ראו בו ארגון לכל דבר , למרות כישלון הקמת ארגון הסחר הבין לאומי - הועלה לראשונה על ידי אפרים הרן ממשרד החוץ , ונתקל ביחס מסתייג מצד המשרדים הכלכליים בשל ההתחייבויות שההסכם מטיל על מדינה החברה בהסכם . על רקע חילוקי הדעות הוחלט במרכז פאלק למחקר כלכלי לערוך מחקר יסודי כדי 6 לבדוק את ההשפעות האפשריות של הצטרפות ישראל להסכם גאט"ט . מסקנת המחקר היתה שהצטרפות לגאט"ט תתרום מעט מאוד לייצוא הישראלי , באשר יצוא זה נהנה ממילא ברובו ( 80 . 6 ° / 0 ) מתנאים זהים לאלו של שאר חברות גאט ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן