א. מבוא

מדינת ישראל והסכם גאט"ט נולדו בערך באותה תקופה . ההסכם נחתם כחודש לפני החלטת החלוקה המפורסמת של האו"ם מיום 29 בנובמבר , 1947 ששימשה בסיס להקמת המדינה היהודית . מגילת הוואנה נחתמה כחודשיים לפני הכרזת העצמאות . ואולם דרכיהם של הילודים החדשים הצטלבו רק כעבור שנים מספר בתחילת העשור 1 השני לקיומה של המדינה הצעירה . מאמר זה נועד לתעד ולנתח את ההיסטוריה של השתתפות מדינת ישראל בהסכם גאט"ט ובארגון הסחר העולמי , מאז הצטרפותה בסוף שנות החמישים עד הקמת הארגון בשנת . 1995 הסקירה ההיסטורית מבוססת על מחקר 2 מקורי ועל מקורות ראשוניים שבחלקם נחשפים כאן לראשונה . מעניין לציין , כי ארץ ישראל נכללה במקור בהסכם גאט"ט במסגרת ההתחייבות של בריטניה להסכם , מיום , 20 . 3 . 1948 אשר כללה במפורש גם את שטח המנדט של פלסטינה . ואולם התחייבות זו , שנכנסה לתוקף ב 9 . 4 . ו 948 ו , החזיקה מעמד פחות מחודש ימים , הואיל וב 15 במאי 1948 פקע המנדט ואתו ההתחייבות של בריטניה בקשר לשטח זה ( ראו : GATT-Statusof Legal Instruments . [( Geneva 1993 ) , p . 1-2 . 2 מדינת ישראל בחרה שלא להצטרף להסכם מכות ירושה ( succession ) בהתאם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן