2. ההיסטוריה של השתתפות מדינת ישראל בגאט"ט ובארגון הסחר העולמי אריה רייך