ח. סיכום ומבט לעתיד

מהתחלה צנועה של פרוטוקול תחולה זמנית שנחתם על ידי עשרים ושלוש מדינות בשנת 947 ו , הציץ ופרח כעבור יובל שנים , ארגון בין לאומי רחב היקף ועתיר השפעה המאגד היום , קרוב למאה וחמישים ממדינות העולם . מהסכם צולע , עם חריגים , הסתייגויות וסעיפי מילוט לרוב - שהיו שדימו אותו לגבינות המיוצרות בארץ שבה נחתם - גדל וצמח משטר משפטי מקיף ומפורט המסדיר את הסחר העולמי , לא רק בסחורות אלא גם בשירותים ובקניין רוחני . מהסכם אחד , שעיקר חשיבותו בריסון המכסים שהמדינות מטילות על הייבוא , הוא התפתח למערכת של עשרות הסכמים , בעלי עשרות אלפי עמודים של הוראות ונספחים , המרסנים את כל סוגי המדיניות המסחרית המופעלת על ידי ממשלות והמשליכים על תחומים רבים לא מסחריים , כגון : איכות הסביבה , בריאות , תרבות וחברה . גם אחרי חתימת חבילת ההסכמים של סבב אורוגוואי במרקש ב , 1995 הוסיף הארגון להתפתח ולהשיג הישגים . בוועידת השרים הראשונה שנערכה בסינגפור בסוף , 1996 נחתם הסכם על מוצרי טכנולוגיית המידע , ( Information Technology Products ) והסכם זה נכנס לתוקף זמן קצר לאחר מכן , משהקיף ההסכם תשעים אחוזים מכלל הסחר העולמי במוצרים ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן