6. הערכה של מנגנון יישוב הסכסוכים

מנגנון יישוב הסכסוכים של ארגון הסחר העולמי הוא נדיר בנוף המשפט הבין לאומי הפומבי מבחינת האפקטיביות שלו ומבחינת מידת השימוש בו . עצם הדבר שקיים מנגנון בעל אופי משפטי מובהק , שכל המדינות החברות בארגון מחויבות מראש להשתתף בו ולקבל את הכרעותיו , ושנעשה בו שימוש נרחב ביותר על ידן , זו תופעה שכמעט אין לה מקבילה בשום הקשר רב לאומי אחר . המנגנון עדיין לא השלים את העשור הראשון לקיומו , וכבר הוא זוקף לזכותו מעל שלוש מאות תלונות שטופלו במסגרתו . הכמות הגדולה של התלונות המופנות אליו מעידה על האמון שהמדינות החברות רוחשות למנגנון זה ולתועלת שעתידה לצמוח להן מהפניית הטיפול בתלונה אליו . יש לזכור כי לדרך המשפטית הזאת יש עלויות משלה , הן עלויות כספיות ניכרות והן עלויות 87 להבדיל ממשטרים אזוריים מסוימים שבהם ניתן למצוא מנגנוני יישוב סכסוכים ושפיטה מפותחים אף יותר מזה של , WTO n כגון הקהילה האירופית והסכם נפט"א בצפון אמריקה . 88 נכון ליום , 23 . 3 . 04 מאז תחילת פעולת הארגון ב . ו . ו 995 ו , נרשמו בארגון 309 בקשות שונות להתייעצויות . בקשות אלו משקפות 44 ו מקרים קונקרטיים שונים ( לעתים יש כמה בקשות הת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן