5. יישום המלצות הפנל או ערכאת הערעורים

התרופה הסטנדרטית בהליך יישוב הסכסוכים של ארגון הסחר העולמי היא אפוא תרופת האכיפה . ואולם בניגוד למצב הקיים בשיטות משפט לאומיות , אין מערכת הוצאה לפועל שיכולה להכריח מדינה לבצע את החלטת הפנל . על פי הסכם ה ט 8 ס , מדינה שנצטוותה להתאים את צעדיה לנדרש בהסכמי הארגון חייבת להודיע ל 813 ס בתוך שלושים ימים ממועד אימוץ הדוח על הצעדים שהיא עומדת לנקוט כדי ליישם את המלצות הפנל או ערכאת הערעורים . אם יישום מידי אינו מעשי ( למשל , בשל הצורך להביא לתיקוני חקיקה , או לשינויים מנהליים או מוסדיים משמעותיים , ( היישום יכול להיעשות בתוך "פרק זמן סביר . " בהיעדר הסכמה בתוך ה 88 ס או בין הצדדים עצמם באשר לאורכו של פרק זמן זה , הוא יכול להיקבע באמצעות בוררות , אך בדרך 75 סעיף 17 . 3 להסכם . DSU n 76 שם . בהתאם להוראה זו ההבנה המקובלת היא שצריך שיהיה חבר אחד משלוש מעצמות הסחר הגדולות ( ארצות הברית , האיחוד האירופי ויפן ) וארבעת האתרים צריכים לבוא מהמדינות המתפתחות והמדינות המפותחות האחרות . כעת ארבעה אלו באים מהודו , ברזיל , מצרים ואוסטרליה . יושב ראש הערכאה הוא מר ג'ורג' מישל אבו סאב ממצרים . 77 שם , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן