4. הליך הערעור

ערכאת הערעורים ( Appellate Body ) מורכבת משבעה חברים , "אישים בעלי מעמד מוכר , עם מומחיות מוכחת במשפטים , בסחר בין לאומי ובנושאים הנידונים בהסכמים 73 כך , משביקשה מדינה תברה הקמת פנל , DSB n חייב להקים פנל כזה לכל היותר בישיבה הראשונה שלאחר הישיבה שבה הועלתה הבקשה אלא אם הוסכם פה אחד שאין להקימו ( סעיף 6 . 1 להסכם . ( DSU n מובן שאין זה סביר שתהיה הסכמה כזאת אלא אם כן חזרה בה המדינה שביקשה את הקמת הפנל מבקשתה בעקבות מציאת פתרון לסכסוך לשביעות רצונה . כך גם נקבע בהסכם הסמכה ( termsof reference ) סטנדרטית לפנל אלא אם כן הסכימו שני הצדדים על הסמכה אחרת ( שם , סעיף . ( 7 . 1 גם הרכב הפנל יכול להיקבע על ידי המנהל הכללי של הארגון , בהיעדר הסכמה של שני הצדדים ( שם , סעיף . ( 8 . 7 74 העדפנו את המונח "ערכאת ערעורים" במקום התרגום המילולי "גוף ערעורים , ' כי הוא מתאר בנאמנות את אופיו האמתי של הגוף הזה הפועל כערכאה שיפוטית לכל דבר ועניין ( לעומת "גוף 1 יישוב הסכסוכים' - DSBTI - שהוא גוף מנהלי פוליטי , ואשר השם '' גוף" אכן יאה לו . ( ייתכן שמנסחי ה סכם ^ 10 rr \ בחרו בשם Appellate Body במטרה ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן