3. אימוץ דוח הפנל

DSB n יאמץ את דוח הפנל בתוך שישים ימים מנתינתו אלא אם כן הוגש עליו ערעור , או אם יש קונסנסוס בין כל חברי DSB n ( לרבות המדינה שזכתה בהליך ) שלא לאמצו . כאן טמון אחד החידושים החשובים ביותר שהושגו בסבב אורוגוואי . בתקופה שקדמה לאתון הסחר העולמי , היתה דרושה החלטה פה אחד כדי לאמץ את דוח הפנל ( כמו גם בכל ההחלטות האחרות שהיו מסורות למועצת גאט"ט , לרבות ההחלטה להקים את הפנל , ( ואילו בהסכם ה ט 8 ס התהפכו היוצרות . היום , כדי למנוע את אימוץ דוח הפנל , דרושה החלטה פה אחד שלא לאמצו . כך המצב גם לגבי כל החלטה אחרת המסורה ל 88 ס והדרושה לקידום הליך יישוב הסכסוכים , כגון ההחלטות על הקמת הפנל , איושו והסמכתו . כך נמנע המצב , שהיה קיים בעבר , אשר אפשר למדינה שהפסידה בהליך לחסום את אימוץ ההחלטה שלא היתה לרוחה . בתגובה לטענות שהושמעו במהלך המשא ומתן בדבר הצורך לקיים ביקורת על החלטות הפנלים ולמנוע אימוצן של החלטות שגויות , הוחלט בסבב אורוגוואי להקים ערכאת ערעורים שתקיים ביקורת שיפוטית על ההחלטות - להבדיל מביקורת פוליטית שהיתה קיימת במועצת גאט"ט ושבה לעתים קרובות יש למדינות הגדולות כוח גדול מזה של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן