2. הקמת פנל ליישוב סכסוכים

במידה שלא צלחו ניסיונות ההידברות בתוך שישים ימים , המדינה הנפגעת זכאית לבקש הקמת פנל לשמיעת תלונתה והכרעה בה . הפנל מורכב בדרך כלל משלושה חברים , בעלי מומחיות וניסיון בתחום מדיניות ומשפט הסחר הבין לאומי , שהם בלתי תלויים במדינות המעורבות בסכסוך . הם נבחרים מתוך רשימת פנליסטים המוחזקת על ידי המזכירות וכוללת פקידים בכירים ששירתו כנציגי מדינות חברות בארגון או אקדמאים שלימדו או פרסמו בתחום . תפקיד הפנל יהיה לבחון את עובדות המקרה לאור ההוראות הרלוונטיות של ההסכמים שצוטטו על ידי הצדדים , לקבוע ממצאים ולנסח את המלצותיו לפתרון הסכסוך על פי ההסכמים הללו . מיד עם כינונו , הפנל קובע את לוח הזמנים להליכים שיתנהלו בפניו . הצדדים להליך מוזמנים להגיש לפנל את טענותיהם העובדתיות והמשפטיות ומתקיימות בפניו שתי סדרות של ישיבות . בראשונה , המתלוננת מציגה את טענותיה , המשיבה מציגה את הגנתה , ומדינות חברות אחרות , שביקשו להצטרף להליך כצדדים שלישיים בעלי עניין בסכסוך , מציגות את עמדותיהן . במהלך הישיבות חברי הפנל יכולים להציג שאלות לצדדים ולבקש הבהרות . בישיבה השנייה , המשיבה ולאחריה המתלוננת מוזמנות להציג את...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן