1. ייזום ההליך והעילה

הזכות ליזום הליך של יישוב סכסוכים נתונה באופן בלעדי למדינה החברה בארגון . אדם או תאגיד , הגם שנפגע בשל אי קיום התחייבות מצד מדינה חברה כלשהי , אינו יכול להתלונן במסגרת הארגון אלא עליו לפנות לרשויותיה של מדינה חברה - בדרך כלל המדינה שבה הוא פועל - ולבקש מהן לאמץ את תלונתו ולפתוח בהליכים בגינה . ברוב 66 הסכמי הארגון העילה לפתיחה בהליכים כאלה מבוססת עד היום על ההגדרה שבסעיף XXIII להסכם גאט"ט : "שלילה או פגיעה בהטבות" "Nullification or Impairment of ) , ( Benefits " המגיעות למדינה מתקשרת או סיכול מטרה ממטרות ההסכם " that the ) . ( attainment of any objective of the Agreement is being impeded " מינוח זה כולל בתוכו הן פעולות או מחדלים העולים לכדי הפרה של הוראה מהוראות ההסכמים המכוסים (" covered agreements " ) והן כאלה שאינם מהווים הפרה כזו . סעיף זה 65 לעיל פרק ה . 66 יש חריגים בודדים לכלל זה . חריג אחד הוא ההסכם על סחר בשירותים , ( GATS ) שעל פיו גם ניתן להגיש תלונה ולנהל הליך על יסוד שלילת הטבות שאינה עולה לכדי הפרה , אן רק לגבי הטבות הנובעות מהתחייבויות ספציפיות לחלק III של ההסכם , ולא בא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן