ו. הסכמי ארגון הסחר העולמי

הסכם ארגון הסחר העולמי עוסק בעיקרו במבנה המוסדי של הארגון , אך מצוין בו במפורש כי הוא כולל ארבעה נספחים , ( Annexes ) ובנספחים הללו כלולים הסכמים רבים הקובעים כללים מהותיים וגם פרוצדורליים . עסקת החבילה שהושגה בסבב אורוגוואי , לרבות נספחים ולוחות מכס , כללה יותר מעשרים ושניים אלף עמודים ושקלה קרוב למאתיים קילוגרם . היא הוכתרה כהסכם הבין לאומי הארוך ביותר שנחתם מעולם . נספח ו , שהוא החשוב ביותר , כולל את ההסכמים המולטילטרליים , שבהם נמצא את תיקונים אחרים שיש בהם כדי לשנות את הזכויות והחובות של המדינות החברות , אמנם ניתן לשנותם ברוב של שני שלישים מהחברים , אך הם לא יחייבו את המדינות שלא הסכימו להן ( סעיף קטן . ( 3 תיקונים שאין בהם כדי לשנות את הזכויות והחובות של המדינות החברות ניתן לתקנם ברוב של שני שלישים מהחברים , והם יחייבו את כולם ( סעיף קטן . ( 4 47 הנתון לקוח מאתר האינטרנט הארגון : HWM . W / O . O /^ ( נצפה ביום . ( 18 . 3 . 04 ' 48 ראו : , Blackhurst לעיל הערה , 38 בעמי . 40-39 המחבר משווה את הצוות והתקציב של הארגון לשבעה עשר ארגונים כלכליים בין לאומיים אתרים ומראה שהוא נמצא במקום...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן