2. ביטול מחסומי סחר לא מכסיים

התפיסה הבסיסית של הסכם גאט"ט היא שיש לחתור לביטול מחסומי סחר לא מכסיים , ( Non-Tariff Barriers ) כך שאמצעי ההגנה היחידים על התעשייה המקומית שיעמדו לרשות מדינות גאט"ט יהיו מכסים או היטלי יבוא אחרים . הרציונל בתפיסה זו הוא שמחסומי סחר לא מכסיים , כגון הגבלות כמותיות ואמצעים שווי ערך להגבלות כמותיות , פגיעתם רעה בהרבה מזו של המכסים . הגבלות כאלה פוגעות בדרך כלל בתחרות יותר ממחסומים מכסיים הואיל והיצרנים הזרים אינם יכולים להתגבר עליהם באמצעות התייעלות , והואיל ואמצעים כאלה הם בדרך כלל מוסווים , בלתי צפויים וקשים להערכה ולכימות . ואילו מכסים הם אמצעים גלויים , יציבים וניתנים להערכה ולכימות . אין הם פוגעים פגיעה אנושה בתמריץ להתייעל , ומה שחשוב במיוחד בעבור הסכם גאט"ט- הם יכולים להיות מושא למשא ומתן רב צדדי שמטרתו להביא להפחתתם ההדרגתית . תפיסה זו מיושמת באמצעות שתי הוראות מרכזיות בהסכם . הוראה אחת היא סעיף 16 ראו סעיף xx ! V ( 8 )( a )( i ) להסכם גאט"ט . שני תנאים נוספים לקבלת הפטור הוא שביטול מוחלט זה של המכסים יושג בתוך "פרק זמן סביר" ( שם , סעיף קטן ;( 5 ( c ) וכן שבעקבות יישום ההסכם , ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן