1. עקרון אי־ההפליה - יחס האומה המועדפת ביותר (MFN)

עיקרון זה מגולם בסעיף } להסכם גאט"ט , הקובע חובה כללית על מתן יחס "האומה המועדפת ביותר" " . ( Most Favoured Nation — MFN ) על פי סעיף זה מחויבת כל אחת מן המדינות המתקשרות להעניק לכל אחת מן המדינות המתקשרות האחרות כל יתרון או הטבה שהיא נותנת לטובין שמקורן במדינה זרה כלשהי מיד ובלא תנאי . חובה זו מתייחסת לכל המכסים ושאר ההיטלים , ולכל הכללים והתנאים החלים על היבוא או על היצוא של המדינות המתקשרות . המשמעות המעשית של חובה זו כפולה : ראשית , כל המדינות המתקשרות מחויבות להפחית את שיעורי המכס ואת היטלי היבוא שלהם-וכן שאר המחסומים הלא מכסיים - החלים על ייבוא ממדינות גאט"ט לרמה הנמוכה ביותר הנוהגת אצלן כלפי מדינה זרה כלשהי " ) האומה המועדפת ביותר . ( " בשלב ראשון יישום חובה זו על ידי המדינות המייסדות ( ועל ידי מדינה המצטרפת לגאט"ט ) גורם אפוא להפחתה של מכסים ולמחסומי סחר לרמה הנמוכה ביותר המקובלת אצל אותה מדינה . בשלב שני היא תכריח את המדינות להעניק כל הטבה והפחתת מכס שיקבלו על עצמן בעתיד , בין באופן חד צדדי ובין בעקבות משא ומתן מול מדינה אחרת , גם לכל מדינות גאט"ט האחרות . המשמעות השנייה החשוב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן