ג. העקרונות של הסכם גאט"ט

הסכם גאט"ט הנו הסכם מורכב מאוד , ולאו דווקא עקבי בתפיסות העומדות ביסודו . הוראות ההסכם הרבות , יותר משהן משקפות גישה שיטתית וקוהרנטית , הן תוצאה של 7 שם , בעמי . 38 8 תתילה דובר על השם , The Multilateral Trade Organization — MTO אולי כדי להימנע משימוש באותיות , WTO שהיו שמורות לארגון התיירות העולמי . ( The World Tourist Organization ) אך לבסוף , כנראה לאתר הידברות עם אותו ארגון , הוחלט על השם הנוכחי . 9 ההסכם המקים את ארגון הסחר העולמי הוא : Final Act Embodying the Resultsof the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations , Agreement Establishing the World Trade Organisation ( Geneva : GATT Secretariat , 1994 ); 33 I . L M . ( 1994 ) 1 ( להלן : הסכם ה . (^ ' 10 כל המסמכים על הארגון , ההסכמים שהקימו אותו והנתונים בחסותו , החלטות שהתקבלו בו ובמסגרת יישוב סכסוכים על הסכמיו , וכן הצעות שונות במסגרת סבבי המשאים ומתנים השונים , ניתן לקריאה ולהורדה מאתר האתון , uwwhYavrg : ? ובייחוד ממאגר המסמכים המקוון שלו . 10 אי רייך "מדיפלומטיה למשפט : תהליך היורידיזציה של יחסי הסחר הבינלאומיים במסג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן