א. מבוא

מאמר זה נועד לשמש מבוא ומסגרת לספר כולו , על ידי הצגת הרקע ההיסטורי להיווצרותו של ארגון הסחר העולמי ותיאור עקרונותיו הבסיסיים , מרכיביו , סמכויותיו וייחודיותו . המאמר יסקור וינתח בהרחבה גם את ההיסטוריה בת היובל שנים של הסכם גאט"ט , את עקרונותיו המרכזיים ותהליך הקמתו של ארגון הסחר העולמי על יסודותיו של הסכם גאט"ט . לאחר מכן נסקור את מבנה הארגון , את מוסדותיו , את סמכויותיו ודרך פעולתו , ואת הסכמיו הרבים . לסיום נתאר את מנגנון יישוב הסכסוכים של ארגון הסחר העולמי , נעריך את מידת הצלחתו של מנגנון זה וננתח את יתרונותיו וחסרונותיו . לאורך מאמר המבוא נפנה במקומות המתאימים בהערות השוליים למאמרים השונים המופיעים בהמשך הספר , שבהם ימצא הקורא ניתוח פרטני יותר של סוגיות שונות שנזכרו כאן . יותר מהסכם ; היה הוא מעין ארגון בין לאומי J ) e Facto אם גם לא . De Jure כדי להבין את פשר הדבר , יש לעמוד בקצרה על ההיסטוריה של הסכם גאט"ט . הורתו ולידתו של הסכם זה בחזון "הסדר העולמי החדש" בכלכלה העולמית , סדר המבוסס על שיתוף פעולה ועקרונות ליברליים , שהגו אותו קברניטי מדינות המערב בתום מלחמת העולם השנייה . הרעי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן