תוכן עניינים מפורט

ושימת מונחים ו הקדמה - אריה חין 1 1 ארגון הסחר העולמי - WTO b GATT > D אריה רייך 15 א . מבוא 15 ב . הסכם גאט"ט עד סבב אורוגוואי 15 ג . העקרונות של הסכם גאט 18 ט" . 1 עקרון אי ההפליה - יחס האומה המועדפת ביותר 19 ( MFN ) . 2 ביטול מחסומי סחר לא מכסיים 21 . 3 המשך משא ומתן במסגרת מולטילטרלית 23 ד . סבב אורוגוואי : מגאט"ט לארגון הסחר העולמי 25 ה . מבנה ארגון הסחר העולמי וסמכויותיו 28 ו . הסכמי ארגון הסחר העולמי 31 ז . מנגנון יישוב הסכסוכים של הארגון 36 ו . ייזום ההליך והעילה 37 . 2 הקמת פנל ליישוב סכסוכים 39 . 3 אימוץ דוח הפנל 40 . 4 הליך הערעור 40 . 5 יישום המלצות הפנל או ערכאת הערעורים 41 . 6 הערכה של מנגנון יישוב הסכסוכים 43 ח . סיכום ומבט לעתיד 48 2 ההיסטוריה של השתתפות מדינת ישראל בגאט"ט ובארגון הסחר העולמי - אריה רייך 53  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן