ארגון הסחר העולמי וישראל משפט, כלכלה ופוליטיקה

בעריכת אריה רייך הוצאת אוניברסיטת בר אילן ? פרסומי הפקולטה למשפטים ארגון הסחר העורמ וישראכ משסס , ככככח וםוכיסיקח בעריכת אריה רייך ארגון הסחר חעוכמי וישראכ םשסס , ככ ככרק וסוכיסיקח בעריכת אריה רייד י י הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן פרסומי הפקולטה למשפטים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן