תרגומון אנגלי־עברי למונחים מקצועיים בניהול פרויקטים

מונח עברי מונח לועזי A תבחיני קבלה Acceptance Criteria תוצרים מאושרים Accepted Deliverables דייקנות Accuracy נשיאה באחריות Accountability גיוס צוות הפרויקט Acquire Project Team ארגון רוכש Acquiring Organization רכישה Acquisition פעילות Activity תכונות פעילות Activity Attributes קוד פעילות Activity Code אמידת עלות פעילות Activity cost estimate הגדרת פעילות Activity Definition תיאור פעילות Activity Description ( AD ) משך פעילות Activity Duration אמידת משך פעילות Activity Duration Estimate מזהה פעילות Activity Identifier רשימת פעילויות Activity List תרשימי רשת לפעילויות Activity Network Diagrams אמידת משאבים לפעילות Activity Resource Estimating דרישות משאבים לפעילות Activity Resource Requirements קביעת רצף פעילויות Activity Sequencing פעילות בצומת Activity-on-Node ( AON ) עלות בפועל Actual Cost ( AC ) עלות בפועל של עבודה שבוצעה Actual Cost of Work Performed ( ACWP ) משך בפועל Actual Duration תאריך 0 יום בפועל Actual Finish Date ( AF ) תאריך התחלה בפועל Actual Start Date ( AS ) מחזור ח"ם נ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ