מילון מונחים

. 1 הכללות והשמטות מילון מונחים זה כולל מונחים שהם : ייחודיים או כמעט ייחודיים לניהול פרויקטים ( לדוגמה , "תיאור תכולת עבודה , " "חבילת עבודה , " "מבנה תכולת עבודה , " "שיטת הנתיב הקריטי ;(" לא ייחודיים לניהול פרויקטים , אבל שבניהול פרויקטים משתמשים בהם באופן שונה , או במשמעות צרה יותר מהרגילה ( לדוגמה , "תאריך התחלה מוקדם . (" במילון זה לרוב אין : מונחים ספציפיים לתחומי "שום ; מונחים שהשימוש בהם בניהול פרויקטים אינו שונה מהותית מהשימוש הרגיל שנעשה בהם ( לדוגמה , "תאריך בלוח שנה , " "עיכוב ;(" מונחים מורכבים שמשמעותם ברורה מהמשמעות המשולבת של מרכיביהם ; נו 0 ח אחר של מונח , כשמשמעות הנו 0 ח השונה ברורה מהמונח המקורי . עקב הכללות והשמטות אלה , במילון יש : עדיפות למונחים מתחומי ניהול תכולת הפרויקט , ניהול הזמן בפרויקט וניהול הסיכונים בפרויקט , מכיוון שרבים מהמונחים המשמשים בתחומי ידע אלה הם ייחודיים , או כמעט ייחודיים , לניהול פרויקטים ; מונחים רבים מתחום ניהול האיכות בפרויקט , מכיוון שהשימוש במונחים אלה צר יותר מהשימוש היומיומי ; מונחים מעטים הנוגעים לניהול משאבי האנוש בפרויקט ולניהול ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ