נספח X1 שינויים למהדורה החמישית

מטרת הנספח להציג ה 0 בר מפורט של השינויים שהובאו במדריך גוף הידע בניהול פרויקטים ( מדריך - ( PMBOK ® המהדורה הרביעית כדי ליצור את מדריך - PMBOK ® המהדורה החמישית . X 1 . 1 תכולת העדכון בתכולתו המאושרת של mi rrmn - PMBOK ® y \ 1 n החמישית נאמר במפורש ; לסקור הערות ומשוב שנדחו במהלך הכנת מדריך miirmn - PMBOK ® הרביעית והתקבלו על ידי PMI מאז הכנתו , ולקבוע אם החומר ייכלל במהדורה החדשה או לא ; לסקור כל הטקסט והגרפיקה במסמך כדי לוודא שהמידע מדויק , ברור , מלא ורלוונטי , ולתקנו לפי הצורך ; לסקור , לפרש ולהבטיח התאמה לתקן ISO 21500 [ 12 ] בהכנת התקן ; להבטיח התאמה לתקנים רלוונטיים אחרים של ; PMI לתת את הדעת לתוצאות מחקר מתווה של תפקידי ניהול פרויקטים רלוונטיים ; למקם מחדש את חלק 3 ( התקן לניהול פרויקטים ) כתקן בלתי תלוי , המאושר על ידי , ANSI שנכלל במהדורה החמישית כנספח או כצרופה ; התקן כתוב עבור אנשי ניהול פרויקטים ובעלי עניין אחרים במקצוע ניהול הפרויקטים ; התקן מבטיח שכל הטרמינולוגיה שנכללת בלקםיקון PMI מיוצגת באופן עקבי תהה בתקן . בעודם חושבים על ההנחיות האלה , אימצו חברי צוות העדכון ג...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ