תרשים ‭:A1-54‬ סגירת פרויקט או שלב: תשומות ותפוקות