תרשים ‭:A1-52‬ בקרת מעורבות בעלי עניין: תשומות ותפוקות