תרשים ‭:A1-42‬ שליטה ובקרה על מלאכת הפרויקט: תשומות ותפוקות