תרשים ‭:A1-40‬ ניהול מעורבות בעלי עניין: תשומות ותפוקות