תרשים ‭:A1-33‬ הנחיה וניהול מלאכת הפרויקט: תשומות ותפוקות