תרשים ‭:A1-31‬ תכנון ניהול בעלי עניין: תשומות ותפוקות