תרשים ‭: A1 -28‬ ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים: תשומות ותפוקות