תרשים ‭:A1-27‬ ביצוע ניתוח איכותי של סיכונים: תשומות ותפוקות