תרשים ‭:A1-25‬ תכנון ניהול סיכונים: תשומות ותפוקות