תרשים ‭:A1-23‬ תכנון ניהול משאבי אנוש: תשומות ותפוקות