תרשים ‭:A1-15‬ סידור פעילויות ברצף: תשומות ותפוקות