תרשים ‭: A1 -1 3‬ תכנון ניהול לוח זמנים: תשומות ותפוקות