תרשים ‭:A 1-12‬ יצירת מבנה תכולת העבודה ‭.(WBS)‬־ תשומות ותפוקות