תרשים ‭:A1-8‬ הכנת תכנית ניהול פרויקט: תשומות ותפוקות