נספח A1 - התקן לניהול פרויקט

פרויקט הוא מאמץ זמני לטובת ייצור מוצר , שירות או תוצאה ייחודיים . טבעם הזמני של פרויקטים מעיד על כך שלפרויקט יש התחלה ו 0 יום מוגדרים . מועד ה 0 יום מגיע כשמטרות הפרויקט הושגו או כאשר הפרויקט מופסק כיוון שמטרותיו לא יושגו או שאינן בנות השגה , או כאשר הצורך בפרויקט חדל מלהתקיים . ניהול פרויקטים הוא יישום של ידע , של מיומנויות , של כלים ושל שיטות על פעילויות הפרויקט שמטרתו לעמוד בדרישות הפרויקט . ניהול פרויקטים מושג באמצעות יישום ושילוב ( אינטגרציה ) הולמים של תהליכי ניהול פרויקטים המאוגדים בצורה לוגית . ניהול פרויקט כולל לרוב : זיהוי דרישות ; התייחסות לצרכים , לחששות ולציפיות השונים של בעלי העניין בעת תכנון הפרויקט ובמהלך ביצועו ; הקמה וקיום תקשורת פעילה עם בעלי העניין ; איזון בין אילוצי פרויקט מתחרים שהם , בין היתר : 0 תכולה ; 0 איכות ; 0 לוח זמנים ; 0 תקציב ; 0 משאבים ; 0 סיכונים . נסיבות הפרויקט הספציפיות ישפיעו על האילוצים שבהם מנהל הפרויקט צריך להתמקד ויחייבו ? שום וניהול אפקטיבי של תהליכי ניהול פרויקט מתאימים . A 1 . 1 מהו תקן ? ארגון התקינה הבינלאומי ( ISO - International Organiz...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ