13.4.3 בקרת מעורבות בעלי עניין: תפוקות

13 . 4 . 3 . 1 מידע על ביצוע העבודה מידע על ביצוע העבודה הוא נתוני הביצועים שנאספו מתהליכי בקרה שונים , נותחו בהקשר ושולבו על סמך קשרים בין תחומים . מכאן שנתוני ביצוע העבודה הפכו למידע על ביצוע העבודה . בתהליך קבלת ההחלטות לא משתמשים בנתונים כשלעצמם מאחר שהמשמעות יכולה להתפרש בצורה לא נכונה . עם זאת , מתאמים את המידע ובוחנים אותו בהקשר והוא מהווה ב 0 י 0 איתן עבור החלטות הפרויקט . המידע על ביצוע העבודה מופץ באמצעות תהליכי תקשורת . דוגמאות למידע על ביצועים הן 0 טטו 0 של תוצרים , 0 טטו 0 השלמה של בקשות לשינוי ואומדני תחזיות להשלמה . 13 . 4 . 3 . 2 בקשות לשינוי ניתוח של ביצועי הפרויקט ויחסי הגומלין עם בעלי העניין מניבים לרוב בקשות לשינוי . בקשות אלה מעובדות באמצעות תהליך של ביצוע בקרת שינויים משולבת ( סעיף , ( 4 . 5 כדלקמן : פעולות מתקנות מומלצות כוללות שינויים שמעמידים את ביצועיו העתידים והצפויים של הפרויקט בקו אחד עם תכנית ניהול הפרויקט ; פעולות מניעה מומלצות יכולות להפחית את הסבירות לביצועי פרויקט שליליים בעתיד . 13 . 4 . 3 . 3 עדכונים לתכנית ניהול פרויקט כאשר בעלי העניין מעורבים בפרוי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ