13.4.1 בקרת מעורבות בעלי עניין: תשומות

13 . 4 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 התכנית לניהול הפרויקט משמשת לצורך הכנת התכנית לניהול בעלי העניין , המתוארת בסעיף . 13 . 2 . 1 . 1 המידע שבו משתמשים לבקרת המעורבות של בעלי העניין הוא , בין היתר : מחזור החיים שנבחר עבור הפרויקט והתהליכים שייושמו לכל שלב ; אופן ביצוע העבודה כדי להשיג את מטרות הפרויקט ; אופן מתן מענה לדרישות כוח אדם , אופן ההתייחסות לתפקידים ולתחומי האחריות , לקשרי הדיווח ולניהול איוש העובדים , והאופן שבו אלה ייכללו בפרויקט ; תכנית לניהול שינויים שמתעדת את אופן המעקב והבקרה אחר שינויים ; צרכים ושיטות לתקשורת בין בעלי העניין . 13 . 4 . 1 . 2 יומן סוגיות מתואר בסעיף . 13 . 3 . 3 . 1 יומן הסוגיות מתעדכן כשסוגיות חדשות מזוהות וכשסוגיות עדכניות נפתרות . 13 . 4 . 1 . 3 נתוני ביצוע העבודה מתוארים בסעיף . 4 . 3 . 3 . 2 נתוני ביצוע העבודה הם התצפיות הראשוניות והמדידות שמזוהות במהלך הביצוע מלאכת הפרויקט . בתהליכי הבקרה השונים נאספות מדידות שונות של פעילויות הפרויקט ושל תוצריו . לרוב , הנתונים נחשבים לרמה הנמוכה ביותר של הפשטה שממנה נגזר מידע על ידי תהל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ